Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
20 stycznia 1999  
inicjatywy ustawodawcze - projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. Przyznano świadczenie pieniężne reprezentantom Polski na igrzyskach olimpijskich, którzy zdobyli co najmniej 1 medal olimpijski, ukończyli 35 rok życia i zakończyli karierę sportową (rozpatrzony przez Sejm wspólnie z projektem poselskim i przyjęty 4 listopada 1999 r.). Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. Przywrócono zakaz produkcji, przesyłania oraz rozpowszechniania treści pornograficznych w każdej formie (rozpatrzony przez Sejm wspólnie z projektem poselskim i przyjęty 3 marca 2000 r.; ustawa nie została ponownie uchwalona po tzw. wecie prezydenta). Projekt ustawy o Funduszu Wczasów Pracowniczych (nierozpatrzony przez Sejm).
   
SEJM
8 stycznia 1999  
chwalenie ustawy o Prokuratorii Generalnej RP (nieuchwalona ponownie po tzw. wecie prezydenta).
21 stycznia 1999  
uchwalenie ustawy o sejmowej komisji śledczej. Uregulowano tryb powoływania i zasady funkcjonowania komisji śledczej.
21 stycznia 1999  
Uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Określono zasady otrzymywania gwarantowanego zasiłku okresowego przez osoby bezrobotne.
   
POLSKA
1 stycznia 1999  
wejście w życie reformy systemu ubezpieczeń społecznych (możliwość wyboru funduszu emerytalnego przez osoby poniżej 50. roku życia) oraz służby zdrowia (powstanie kas chorych). Wprowadzenie nowego podziału administracyjnego państwa. Utworzono 16 województw i przywrócono powiaty.
16–17 stycznia 1999  
1 Zgromadzenie Krajowe RS AWS, przewodniczącym zostaje Jerzy Buzek.
27 stycznia 1999  
wniosek prezydenta do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy o Prokuratorii Generalnej.
   
ŚWIAT
1 stycznia 1999  
wprowadzenie euro w transakcjach bezgotówkowych w państwach Unii Europejskiej.
POLEĆ ZNAJOMEMU