Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
18–19 kwietnia 2002  
17. posiedzenie Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i UE.
22 kwietnia 2002  
powołanie Komisji Spraw Unii Europejskiej.
30 kwietnia 2002  
uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone polityce państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą z udziałem m.in. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, marszałka Sejmu Marka Borowskiego, prymasa Polski kardynała Józefa Glempa i przedstawicieli licznych organizacji polonijnych. Podjęcie uchwały w sprawie polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.
   
SEJM
18 kwietnia 2002  
uchwalenie ustawy o stanie klęski żywiołowej.
26 kwietnia 2002  
powołanie Ewy Kuleszy na generalnego inspektora ochrony danych osobowych.
POLEĆ ZNAJOMEMU