Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
2 kwietnia 2008  
wyrażenie zgody na ratyfikację przez prezydenta Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
23 kwietnia 2008  
debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009.
24 kwietnia 2008  
uchwała w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
   
SEJM
1 kwietnia 2008  
wyrażenie zgody (w drodze ustawy) na ratyfikację przez prezydenta Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
11 kwietnia 2008  
uchwalenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Zlikwidowano możliwość blokowania list w wyborach samorządowych od 2010 r.
17 kwietnia 2008  
uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji wizyty prezydenta państwa Izraela Szymona Peresa.
25 kwietnia 2008  
uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Dokonano zmian w składzie KRRiT Ograniczono kompetencje rady oraz zmieniono sposób wyboru władz TVP i Polskiego Radia (nieuchwalona ponownie po tzw. wecie prezydenta).
   
POLSKA
1 kwietnia 2008  
powołanie Rady do spraw Polaków na Wschodzie.
9 kwietnia 2008  
podpisanie ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską przez prezydenta. Prezydent uzależnia ratyfikację traktatu od jego ratyfikacji przez Irlandię; konflikt na tym tle z premierem Donaldem Tuskiem.
19 kwietnia 2008  
wystąpienie Partii Demokratycznej demokraci.pl z koalicji wyborczej LiD.
   
ŚWIAT
9 kwietnia 2008  
przyjęcie nowej konstytucji Kosowa.
    • Wizyta prezydenta Izraela Ezymona Peresa w Senacie
      Wizyta prezydenta Izraela Ezymona Peresa w Senacie
POLEĆ ZNAJOMEMU