Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
19 grudnia 1991  
uchwała w sprawie przystąpienia Polski do Rady Europy.
   
SEJM
25–26 listopada i 5–6 grudnia 1991  
pierwsze posiedzenie Sejmu 1 kadencji. Mandaty zdobyli: UD (61), SLD (60), Wyborcza Akcja Katolicka (49), PSL (48), Konfederacja Polski Niepodległej
5 grudnia 1991  
przyjęcie ustąpienia rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego i powołanie Jana Olszewskiego na premiera.
6 grudnia 1991  
pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy konstytucyjnej o powoływaniu i odwoływaniu rządu oraz innych zmian dotyczących najważniejszych organów państwa wniesionego do Sejmu w listopadzie 1991 r.
19 grudnia 1991  
wycofanie przez prezydenta projektu ustawy konstytucyjnej o powoływaniu i odwoływaniu rządu oraz innych zmian dotyczących najważniejszych organów państwa. Powodem wycofania były zmiany wprowadzone do projektu, których nie akceptował prezydent.
23 grudnia 1991  
powołanie centroprawicowego rządu Jana Olszewskiego.
   
POLSKA
2 grudnia 1991  
Polska jako pierwsza na świecie uznaje niepodległość Ukrainy.
5 grudnia 1991  
powierzenie Janowi Olszewskiemu misji tworzenia rządu.
14 grudnia 1991  
przyjęcie po burzliwych dyskusjach Kodeksu Etyki Lekarskiej. Wprowadzono zakaz przeprowadzania aborcji poza przypadkami, gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa lub zagraża życiu kobiety.
   
ŚWIAT
1 grudnia 1991  
wybór Leonida Krawczuka na prezydenta Ukrainy.
5 grudnia 1991  
dymisja prezydenta Jugosławii Stipe Mesića. Koniec federacji jugosłowiańskiej.
8 grudnia 1991  
przyjęcie w referendum nowej konstytucji Rumunii.
10 grudnia 1991  
podpisanie w Maastricht projektu traktatu o utworzeniu Unii Europejskiej, zakładającego integrację gospodarczą i polityczną 12 państw członkowskich oraz wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej.
13 grudnia 1991  
podpisanie w Seulu porozumienia o nieagresji, arbitrażu sporów i wymianie handlowej przez przywódców Korei Północnej i Południowej.
16 grudnia 1991  
podpisanie w Brukseli przez Polskę, Czecho-Słowację i Węgry układu o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Proklamowanie niepodległości przez Kazachstan.
21 grudnia 1991  
podpisanie w Ałma Acie układu o powstaniu Wspólnoty Niepodległych Państw z 11 byłych republik sowieckich.
    • Wystapienie marszałka Senatu Augusta Chełkowskiego na konferencji przewodniczących parlamentów krajów członkowskich Rady Europy
      Wystapienie marszałka Senatu Augusta Chełkowskiego na konferencji przewodniczących parlamentów krajów członkowskich Rady Europy
POLEĆ ZNAJOMEMU