Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
14 grudnia 2006  
debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2007 r.
20 grudnia 2006  
ogłoszenie roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa.
21 grudnia 2006  
odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (uchwała odrzucająca ustawę nie została rozpatrzona przez Sejm).
21 grudnia 2006  
Inicjatywy ustawodawcze - projekt ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zaproponowano rozszerzenie kręgu uprawnionych do zaliczki oraz jej podwyższenie (nierozpatrzone przez Sejm).
   
SEJM
13 grudnia 2006  
uroczyste spotkanie posłów i senatorów z okazji 25. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Posłowie i senatorowie przyjmują apel pamięci Sejmu i Senatu w sprawie uczczenia 54 ofiar stanu wojennego.
13 grudnia 2006  
podpisanie Traktatu z Lizbony (traktatu reformującego).
    • Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski inauguruje Rok Generała Władysława Andersa
      Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski inauguruje Rok Generała Władysława Andersa
POLEĆ ZNAJOMEMU